Privacyverklaring Handbalvereniging Exito

 

Handbalvereniging Exito, gevestigd aan Volmachten 6, 7846 AN te Noord-Sleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hvexito.nl  

exito@handbal.nl

Volmachten 6

7846 AN Noord-Sleen

06 41821958

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Handbalvereniging Exito verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Handbalvereniging Exito verwerkt ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wanneer er een nieuw lid wordt aangemeld bij de vereniging, gaat dit via een inschrijfformulier. Op dit formulier moet de ouder/voogd tekenen voor akkoord voor het verwerken van de gegevens als het een kind onder 16 jaar betreft.

 

Doel en bewaartermijn

Handbalvereniging Exito verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Lidmaatschap / Sportlink

 • Afhandelen van betalingen 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze sport uit te kunnen voeren (door/met leden, trainers, bestuur en overige vrijwilligers)

 • Oud-ledenlijst / archief

 

Je gegevens worden verwijderd als je twee jaar geen lid meer bent, of direct als je hebt aangegeven dat je niet meer beschikbaar bent als vrijwilliger, geen lid meer wilt zijn van ‘de Club van 25’ of de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Als je hebt aangegeven oud-lid te willen worden na beëindiging van je lidmaatschap, dan zit er geen limiet aan de bewaartermijn van je gegevens. Je gegevens worden dan direct verwijdert als je aangeeft uit het oud-leden bestand te willen worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Handbalvereniging Exito verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Handbalvereniging Exito blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Handbalvereniging Exito maakt gebruik van analytische cookies op de website. De cookies van Google Analytics geven inzicht in het gebruik van de website. We analyseren zo het bezoek- en klikgedrag en gebruiken de cookies om het functioneren van de website te verbeteren. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Handbalvereniging Exito en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar exito@handbal.nl. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Handbalvereniging Exito wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Handbalvereniging Exito neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via exito@handbal.nl.